Úřední věstník Evropské unie, L 149, 15. červen 2010