Kommissionens forordning (EØF) nr. 554/82 af 26. februar 1982 om de i bilag IV til Rådets forordning (EØF) nr. 3061/79 omhandlede kvantitative lofter og om ændring af bilag II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 3554/80 for så vidt angår indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i Kina