Verordening (EEG) nr. 619/88 van de Commissie van 4 maart 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3889/87 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere maatregelen voor bepaalde hopteeltgebieden