Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CA 157, 2010m. birželis 17d