De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 83, 28. marts 1992