Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/1688 av den 25 september 2020 om ändring av beslut (EU) 2020/187 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer (ECB/2020/48)