Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1688 z dne 25. septembra 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/187 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/48)