Decizia (UE) 2020/1688 a Băncii Centrale Europene din 25 septembrie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2020/187 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate (BCE/2020/48)