Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/1688 (2020. gada 25. septembris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/187 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2020/48)