Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2020/1688 2020 m. rugsėjo 25 d. kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo (ECB/2020/48)