Απόφαση (ΕΕ) 2020/1688 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/187 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (ΕΚΤ/2020/48)