Решение (ЕС) 2020/1688 на Европейската централна банка от 25 септември 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2020/187 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2020/48)