TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB ( E.A.F. - EURATOM ), PROTOKOL VEDROERENDE STATUTTEN FOR DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKABS DOMSTOL, AFSNIT II - ORGANISATION, ARTIKEL 12