Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/797 in Uredbi Sveta (EU) 2019/796 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice 2021/C 192/05