Komisjoni teatis, millega määratakse kindlaks teatavate piima- ja piimatootesektori toodete kogus, mis liidu avatud teatavate kvootide alusel on saadaval alates 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2014