Συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί τροποποιήσεως των πινάκων Ι και ΙΙ των προσηρτημένων στο πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας