SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 248/83 AF VICTOR ABENS TIL KOMMISSIONEN: SAMORDNING AF MEDLEMSSTATERNES BESTEMMELSER VEDROERENDE SELVSTAENDIGE HANDELSAGENTURER