Cauza C-215/08: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 22 mai 2008 — E. Friz GmbH/Carsten von der Heyden