Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 399, 30 ta' Diċembru 2006