Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 169, 29 ta' Ġunju 2012