Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2013 van de Commissie van 28 november 2013 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Dinde de Bresse (BOB))