2013 m. lapkričio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1243/2013, kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas [ Dinde de Bresse (SKVN)]