Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 272, 14 ta' Ottubru 2008