Europeiska unionens officiella tidning, C 312, 25 oktober 2011