Дело C-386/10 P: Жалба, подадена на 30 юли 2010 г. от Chalkor AE Epexergasias Metallon срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 май 2010 г. по дело T-21/05: Chalkor AE Epexergasias Metallon/Европейска комисия