Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 193, 2004. gada 29. jūlijs