MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Tiden er inde til at få fastlagt Unionens finansielle ramme for 2021-2027 Europa-Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 20.-21. juni 2019