Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 115, 28 april 1999