Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 113, 2012. gada 25. aprīlis