Bekendtgørelse om en løbende licitation vedrørende overdragelse af æbler, som er trukket tilbage fra markedet, til destillationsindustrien