Kommissionens forordning (EØF) nr. 1603/80 af 24. juni 1980 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for primærelementer og primærbatterier, under pos. 85.03, som har oprindelse i Hongkong og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2789/79