mål T-288/05: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 20 juli 2005 av Harald Mische