Zaak T-288/05: Beroep, op 20 juli 2005 ingesteld door Harald Mische tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen