Σύσταση αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τυνησίας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τυνησίας (2013-2017) που θέτει σε εφαρμογή την προνομιακή εταιρική σχέση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας [2015/935]