Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2010