Stališče generalnega pravobranilca Mazák predstavljeno 26. oktobra 2011.