TITJUR Achughbabian Opinjoni tal-Avukat Ġenerali Mazák ippreżentata fis-26 ta’ Ottubru 2011. # Alexandre Achughbabian vs Préfet du Val-de-Marne. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Cour d'appel de Paris - Franza. # Spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja - Direttiva 2008/115/KE - Standards u proċeduri komuni fil-qasam tar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment - Leġiżlazzjoni nazzjonali li, f’każ ta’ residenza illegali, tipprovdi piena ta’ priġunerija u multa. # Kawża C-329/11.