Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 246, 27 sierpień 2013