Kommissionens forordning (EØF) nr. 2412/89 af 4. august 1989 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug