Úřední věstník Evropské unie, L 246, 18. září 2010