Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9474 — Faurecia/Michelin/Symbio/JV) (EØS-relevant tekst) 2021/C 5/01