Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás által létrehozott Stabilizációs és Társulási Tanácsban az említett megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 4. jegyzőkönyv módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontról