Zaak C-438/01: Verzoek van de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, ingediend bij arrest van 8 november 2001, om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Design Concept SA en Flanders Expo NV