Asia C-367/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on esittänyt 13.6.2017 – S v. EA ym.