Vec C-403/18 P: Odvolanie podané 14. júna 2018: Alcogroup a Alcodis proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. apríla 2018 vo veci T-274/15, Alcogroup a Alcodis/Komisia