2012/442/EL: Nõukogu otsus, 24. juuli 2012 , seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu II lisa ( „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” ) muutmisega