2013 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 990/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 nuostatos, susijusios su pieno ir pieno produktų eksportu į Jungtines Amerikos Valstijas ir Dominikos Respubliką