A Bizottság (EU) 2020/1036 végrehajtási határozata (2020. július 15.) egyes, biocid termékekben használt hatóanyagok jóváhagyásának az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)