ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3161/00 υποβολή: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Πιστώσεις της ΕΕ.