Ενημερωτικό δελτίο για εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς ιατροτεχνολογικών προϊόντων και in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων